RADOVI

Annual activity of the noble crayfish (Astacus astacus) in the Orljava River (Croatia) (2007) Faller M, Maguire I, Klobučar G, Bull Fr Pêche Piscic 383: 23-40

Occurrence of Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) on freshwater crayfish in Croatia (2006) Klobučar GIV, Maguire I, Gottstein-Matočec S, Gelder S R, Ann Limnol -  Int J Lim 42, 4: 251-260

The relationship between female size and egg size in the freshwater crayfish Austropotamobius torrentium (2005) Maguire I, Klobučar GIV, Erben R, Bull Fr Pêche Piscic 376-377: 777-785

Distribution of Austropotamobius pallipes (Lereboullet) in Croatia and notes on its morphology (2003) Maguire I, Klobučar GIV, Gottstein-Matočec S, Erben R, Bull Fr Pêche Piscic 370-371: 57-71

The distribution patterns of freshwater crayfish in Croatia (2003) Maguire I, Gottstein-Matočec, Crustaceana 77 (1): 25-47

Year cycle of Austropotamobius torrentium (Schrank) in streams on Medvednica mountain (Croatia) (2002) Maguire I, Erben R, Klobučar GIV, Lajtner J, Bull Fr Pêche Piscic 367: 943-957

Ecological notes on Austropotamobius pallipes italicus (Faxon, 1914) (Decapoda, Astacidae) in a karstic spring of the Neretva delta (Croatia) (1999) Gottstein S, Kerovec M, Maguire I, Bukvić I, Freshwater Crayfish 12: 620-627

 

Nalaz vrste Astacus leptodactylus na području parka prirode Lonjsko polje (2004) Maguire I, Klobučar G, Lucić A, Štefok B, Bilten Parka prirode "Lonjsko polje" 5 (1/2): 10-12

Dinamika populacije riječnog raka u Nacionalnom Parku "Paklenica" (2004) Hudina S, Maguire I, Đurić P, Galić N, Paklenički zbornik vol. 2 povodom 55. godišnjice Nacionalnog Parka "Paklenica" 2: 89-94    

Godišnji ciklus riječnog rak  (Astacus astacus L.) u potoku Velika  Paklenica (2004) Maguire I, Hudina S, Klobučar G, Štambuk A,  Paklenički zbornik vol. 2 povodom 55. godišnjice Nacionalnog Parka "Paklenica" 2: 81-88

Occurence of the pathogen Psorosperimum haeckeli (Hilgendorf) in Astacid populations in Croatia (2004) Lucić A, Maguire I, Erben R, Bull Fr Peche Piscic (u tisku)

Estimation of noble crayfish (Astacus astacus) population size in the Velika Paklenica Stream (Croatia) (2004) Maguire I, Hudina S, Erben R, Bull Fr Peche Piscic (u tisku)

Appearance of Orconectes limosus in Croatia (2003) Maguire I, Klobučar GIV, Crayfish news 3 (25): 7.

 

The present status of freshwater crayfish in Croatia: distribution and legislation (2002) Maguire I, Klobučar G, Erben R, Management & Conservation of Crayfish, Nottingham, UK, 14-15

 

 

Projekti

N.P. Paklenica (2002) ”Riječni rak (Astacus astacus L.) na području NP Paklenica"

Park prirode Lonjsko polje (2003) ”Godišnji ciklus raka Astacus leptodactylus u Parku prirode Lonjsko polje

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2004) "Rasprostranjenost rakova iz porodice Astacidae na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje"

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2007) "Filogenetske i filogeografske osobitosti rakova vrste Austropotamobius torrentium s područja Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje u   odnosu na ostatak Hrvatske i Dinaride"

Predavanja                                                

 2003 Prezentacija pobjedničkog projekta Ford Motor Company nagrade za očuvanje prirodne i kulturne baštine 2003 pod naslovom "Ugrožene autohtone vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj" voditelja Dr. sc. Ivane Maguire i Doc. dr. sc. Gorana Klobučara

 1999 Predavanje "Sudjelovanje na XII Simpoziju Međunarodne Astakološke udruge"  u okviru Znanstvenih kolokvija , Biološki odsjek, PMF Sveučilišta u Zagrebu

 1999 Predavanje "Porodica Astacidae u Hrvatskoj" za Udrugu studenata biologije BIUS, PMF Sveučilište u Zagrebu

  

Kongresi

 

Gottstein, S., Kerovec, M., Maguire, I. (1998): Ecological notes on Austropotamobius pallipes italicus in Karstic Spring of the Neretva delta (Croatia). Abstr. 12th International IAA Symposium, Augsburg, Njemačka, 41.

Maguire, I., Klobučar, G., Erben, R., Lajtner, J. (2000): Godišnji ciklus vrste Austropotamobius torrentium Schrank u Sarnom potoku. Zbornik sažetaka priopćenja sedmog kongresa biologa Hrvatske, Hvar. Hrvatsko biološko društvo. Zagreb, 242-243.

Maguire, I., Klobučar, G., Erben, R. (2002): The present status of freshwater crayfish in Croatia: distribution and legislation. Conference Management & Conservation of Crayfish, Nottingham, UK, p 14-15.

Maguire, I., Klobučar, G.I.V., Gottstein Matočec, S., Erben, R. (2003) Distribution of Austropotamobius pallipes in Croatia – past and present. CRAYNET Irish Meeting – The endangered native crayfish Austropotamobius pallipes Bioindicator and heritage species, Kilkenny, Irland, p 7.

Lucić, A., Erben, R., Maguire I. (2003): Occurence of the pathogen Psorospermium haeckeli in Astacid populations in Croatia. Book of Abstracts of 2nd CRAYNET meeting, Halden, Norway, p 8.

Maguire, I., Hudina, S., Lucić, A., Erben R. (2003): Estimation of noble crayfish (Astacus astacus L.) population size in the Velika Paklenica Stream (Croatia). Book of Abstracts of 2nd CRAYNET meeting, Halden, Norway, p 9.

Maguire, I., Klobučar, I. G. V., Lajtner, J., Erben, R. (2003): Odnos veličine ženki vrste Austropotamobius torrentium i njihovih jaja. Zbornik sažetaka priopćenja 8. hrvatskog biološkog kongresa. Hrvatsko biološko društvo 1885. Zagreb, 283-284.

Klobučar, GIV, Maguire, I., Gottstein-Matočec, S., Erben, R. (2004): Occurence of Branchiobdellidae (Annelida) on freshwater crayfish in Croatia. The fifteenth symposium of the International Association of Astcology, London, UK, p 31.

Lucić, A., Maguire, I., Erben, R. (2004): Seasonal changes of the hepatosomatic indices in the noble crayfish (Astacus astacus) and the stone crayfish (Austropotamobius torrentium). The fifteenth symposium of the International Association of Astcology, London, UK, p 37.

Maguire, I., Hudina, S., Faller, M., Lucić., A. (2004): Morphological characteristics of noble crayfish (Astacus astacus) in Croatia. The fifteenth symposium of the International Association of Astcology, London, UK, p 40.

Maguire, I., Klobučar, G.,  Lucić, A., Erben, R. (2004): The relationship between female size and egg size in freshwater crayfish Austropotamobius torrentium. Book of Abstracts of 3rd CRAYNET meeting, Innsbruck, Austria (u tisku).

Lucić, A., Erben, R., Maguire, I. (2004): Seasonal changes of the condition indices and haemocyte counts in Austropotamobius torrentium population of Kraljevec stream, Croatia. Book of Abstracts of 3rd CRAYNET meeting, Innsbruck, Austria (u tisku).

  

Diplomski radovi:

Branka Štefok (prof. biologije): «Godišnji ciklus raka kamenjara Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) u potocima Medvednice» ispit 21. 03. 2001.

          Sandra Hudina (inž. ekologije): «Dinamika populacije riječnog raka u Nacionalnom Parku Paklenica» ispit 9.12.2002.

 

 Doktorati:

I. Maguire (2002): « Porodica Astacidae u sjevero zapadnoj Hrvatskoj»: 1-128.

 

 Ostalo:

  "E-škola mladih znanstvenika" s dva projekta:

    Rasprostranjenost pojedinih vrsta slatkovodnih deseteronožnih rakova u Hrvatskoj

    Procjena veličine populacija slatkovodnih deseteronožnih rakova

 

GLOBE projekt osnovne škole Konjščina "Riječni rak"