Ključ za određivanje vrsti iz porodice Astacidae

 

PORODICA ASTACIDAE

 

KLJUČ ZA ODREĐIVANJE RODOVA

 

 Ø Karapaks s dva para postorbitalnih grebena, koji su poredani jedan iza drugoga

.........................................Astacus Fabricius, 1775

 Ø Karapaks s jednim parom postorbitalnih grebena

. . . . . . .. . . . .Austropotamobius Skorikow, 1908

 

 

 

 

 

KLJUČ ZA ODREĐIVANJE VRSTA

 

Ø ROD Austropotamobius

Na gornjoj strani karapaksa, iza očiju postoji samo jedan par postorbitalnih grebena. Merus trećeg maksilipeda je na cijelom unutrašnjem rubu prekriven trnovima ili samo u distalnoj polovici nosi 1-3 trna. Životinje ovog roda su prosječno manjih tjelesnih dimenzija od vrsta roda Astacus.

 

    

Ø Iza cervikalne brazde nalazi se 1 ili više dobro razvijenih trnova

.............................A. pallipes (LEREBOULLET) - primorski rak, bjelonogi raki

 

Ø Iza cervikalne brazde na karapaksu nema trnova

.............................A. torrentium SCHRAN - potočni rak, rak kamenjar

 

 

    

 

 

 

 

Ø ROD Astacus Fabricius, 1775

 

Ovdje spadaju veće vrste rakova. Iza očiju na karapaksu se nalaze dva para  postorbitalnih grebena (trnova), koji stoje jedan iza drugoga. Rostrum je više-manje ravan. Rubovi rostruma nisu nazubljeni već su glatki.

 

Ø Abdominalne pleure su na vrhu zaobljene , bez trna

................................ A. astacus Linnaeus, 1758 - riječni rak, plemeniti rak

 

Boja tijela maslinasto zelena do crna, rijetko kad plavičasta ili crvenkasta.

Iza cervikalne brazde nalazi se obično samo jedan dobro razvijeni tupi trn i osim njega nekoliko ispupčenja.

Prednji par postorbitalnih trnova trnovit (sprijeda), dok je zadnji par slabo razvijen i bez trna.

 

Ø Abdominalne pleure se na vrhu združuju jednim oštrim trnom

......................A. leptodactylus Eschscholtz, 1842 - dunavski rak, turski rak, uskoškari rak

 

 

    

 

Boja tijela je različita, ali se najčešće susreće žuto-smeđa do tamno maslinasta.

Jako trnovit (karapaks), puno velikih trnova iza cervikalne brazde.

Oba para postorbitalna grebena istaknuta, a naprijed završavaju jakim i šiljastim trnovima